0

Startordning finalen – Frankrike först & Irland sist